Oldtimer Nederland | Startpagina
Oldtimer specialist Bumperworld
Vrijdag 6 Mei 2016

VRIJSTELLING MOTORRIJTUIGENBELASTING OLDTIMERS 2015

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting: algemene grens van 40 jaar

Motorrijtuigen die ten minste 40 jaar geleden in gebruik zijn genomen zijn vrijgesteld voor de motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst hanteert de datum 1e toelating als de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. Voor vrachtauto's en autobussen geldt deze vrijstelling alleen als u deze niet bedrijfsmatig gebruikt.

Overgangsregeling voor benzinevoertuigen

Is uw voertuig, dat uitsluitend op benzine loopt, op of na 1 januari 1975 in gebruik genomen maar uiterlijk 31 december 1987? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de overgangsregeling:
• Het dient te gaan om een personenauto of bestelauto, motor, vrachtauto die u niet bedrijfsmatig gebruikt of autobus die u niet bedrijfsmatig gebruikt.
• Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling, dan mag u met uw motorrijtuig niet de openbare weg op of parkeren in januari, februari en december. Alleen voor een APK-keuring in die maanden, mag u met het motorrijtuig naar het keuringsstation rijden.
• Laat u uw motorrijtuig schorsen? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting.
• U betaalt een kwart van de normale belasting per jaar, met een maximum van € 121.
• Als u gebruik wilt maken van de overgangsregeling dient u zelf hiervoor een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

De huidige vrijstellingsregeling is onder veel protest tot standgekomen. De groep "Vrijstelling Oldtimer" voert momenteel nog verzet tegen de flink versoberde vrijstelling. Lees meer over de totstandkoming van de huidige regeling en het protest.


Home | Algemene voorwaarden | Sitemap | Adverteren | Help & contact | Copyright 2003/2016 © Oldtimer Nederland