Oldtimer Nederland | Startpagina
Oldtimer specialist Color Glo Nederland
Maandag 26 Januari 2015

VRIJSTELLING MOTORRIJTUIGENBELASTING OLDTIMERS

Updates over de toekomst van de regeling vanaf 2014

Update: 18-09-2013: Raad van State kritisch over oldtimerregeling: oldtimerregeling onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar. Lees meer via BNR.

Update: 17-09-2013: Het 40 jaars compromis is uitgewerkt in het belastingplan 2014 verspeid over 11 pagina's. Vrijstelling Oldtimer heeft alles overzichtelijk op één pagina weergegeven en de belangrijkste punten gemarkeerd.

Update: 24-04-2013: Weekers sluit alsnog akkoord met oldtimerbranche:
Leeftijdsgrens voor vrijstelling gaat per 1 januari 2014 naar 40 jaar voor benzine, LPG en diesel auto's (alsmede motorfietsen, bussen, vrachtauto's en kampeerauto's).
• Voor personenauto's (alsmede bestelauto's, motorfietsen, bussen en vrachtauto's) op benzine, die op 1 januari 2014 jonger dan 40 jaar en ouder dan 26 jaar zijn, komt een overgangsregeling waarbij een kwarttarief betaald kan worden van maximaal 120 euro per jaar, maar dan mag er tijdens de wintermaanden (december, januari, februari) geen gebruik maken van de openbare weg.
• Voor dieselauto's en auto's met een ingebouwde LPG installatie komt geen overgangsregeling. Auto's met een LPG installatie die in de originele staat worden hersteld komen in aanmerking voor de overgangsregeling voor benzine auto's.
• Het is ook mogelijk om in plaats van het afgetopte kwarttarief de reguliere motorrijtuigenbelasting te betalen. Dan kan er het gehele jaar gebruik gemaakt worden van de openbare weg. Ook blijft het mogelijk om de auto te schorsen waarbij de huidige regels voor schorsing en evenementenregeling worden gehandhaafd. De keuze voor het afgetopte kwarttarief geldt voor minimaal één kalenderjaar. Het is niet mogelijk om binnen één kalenderjaar gebruik te maken van zowel de schorsing als het kwarttarief.
Lees meer via BNR en zie de brief van staatssecretaris Weekers over het akkoord aan de Tweede Kamer.

Update: 15-04-2013: Overleg tussen ANWB, BOVAG, FEHAC, FOCWA, KNAC en RAI Vereniging en staatssecretaris Weekers (Financiën) over de MRB-vrijstelling voor oldtimers is mislukt. Lees ook de reactie van de FEHAC. Weekers stuurt 6 alternatieve varianten naar de kamer en wil voor 1 mei duidelijkheid, beluister het interview met de staatssecretaris via BNR Nieuwsradio. Bekijk de brief met de 6 varianten aan de Tweede Kamer.

Update: 20-11-2012: Motie SP (Farshad Bashir) door Tweede Kamer aangenomen: mrb-vrijstelling voor mensen die de oldtimer hobbymatig gebruiken blijft, als het aan de Kamer ligt, gehandhaafd. Verder is ook een motie van de PVV (Roland van Vliet) aangenomen, die de regering verzoekt, met de Kamer, een oplossing te zoeken die voorkomt dat bezitters van oude auto's en motorfietsen gedwongen worden hun culturele erfgoed op te geven door gedwongen verkoop.

Update: 10-11-2012: Mogelijk alternatieve regeling in de maak.

Update: 30-10-2012: lees de reactie van de KNAC, FEHAC, BOVAG en ANWB. Ook tegen dit plan? Steun de petities op: Petities.nl en KNAC.nl (De KNAC petitie is inmiddels gesloten en getekend door ruim 63.000 mensen).

Update: 29-10-2012: in het VVD-PVDA Regeerakkoord staat dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers (zie hieronder onder "Huidige regeling") vanuit milieuoverwegingen wordt afgeschaft.

Huidige regeling t/m 2013

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting: algemene grens van 30 jaar

Personenauto's die ten minste 30 jaar geleden in gebruik zijn genomen zijn vrijgesteld voor de motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst hanteert de datum 1e toelating voor de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. De vrijstelling beperkt zich tot het basisbedrag van de motorrijtuigenbelasting (en de provinciale opcenten) en geldt niet voor een eventuele brandstoftoeslag (diesel of LPG toeslag).

Overgangsregeling

Is uw voertuig nog geen 30 jaar oud dan kunt u mogelijk vrijstelling krijgen op basis van de overgangsregeling:

  • Voor voertuigen die op 31 december 2011 25 jaar of ouder zijn en op grond van de oude regelgeving voor de vrijstelling in aanmerking kwamen, is een overgangsregeling getroffen. Hoewel deze auto's nog niet voldoen aan de termijn van 30 jaar, behouden zij ook na 31 december 2011 de vrijstelling, inclusief eventuele brandstoftoeslag.
  • Daarnaast is een overgangsregeling getroffen voor voertuigen die de komende jaren de leeftijd van 25 jaar bereiken en bij handhaving van de oude 25-jaarsgrens al eerder in aanmerking zouden zijn gekomen voor de vrijstelling. Voertuigen die in 1987 voor het eerst in gebruik zijn genomen komen na 26 jaar in aanmerking voor de vrijstelling. Voor voertuigen uit 1988 ligt de grens bij 27 jaar, voor voertuigen uit 1989 bij 28 jaar en voor voertuigen uit 1990 bij 29 jaar. Eventueel verschuldigde brandstoftoeslag moet in deze situaties wel worden betaald.
Voor voertuigen die voor het eerst in gebruik zijn genomen na 1990 is de algemene grens van 30 jaar van toepassing.

Automatisch bericht van de vrijstelling

Als u een personenauto heeft aangeschaft die aan de vrijstelling voldoet, dan krijgt u van de Belastingdienst automatisch bericht van de vrijstelling. Krijgt u niet automatisch bericht en denkt u dat u in aanmerking komt voor deze vrijstelling? Dien dan een verzoek in bij de Belastingdienst/Centrale administratie waarin u aantoont dat de personenauto aan de voorwaarden voldoet. Bent u van mening dat de datum 1e toelating op het kentekenbewijs niet juist is? Neem dan contact op met de RDW om de gegevens aan de passen. Nadat de gegevens in het kentekenregister zijn aangepast, kan de Belastingdienst daarmee rekening houden.

Als u geen gebruik kunt maken van de vrijstelling dan moet u, vanaf het moment dat u het kentekenbewijs van de personenauto op uw naam is gezet, motorrijtuigenbelasting betalen. Het maakt daarbij niet uit of u met de auto gebruikmaakt van de openbare weg of alleen van prive-terrein. Meer informatie over de motorrijtuigenbelasting kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.De groep "Vrijstelling Oldtimer" wil de politiek gaan uitdagen met betrekking tot de vrijstelling MRB en streeft naar het onvoorwaardelijk behoud van de bestaande regeling voor vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Steun deze groep en onderteken de petitie op vrijstellingoldtimer.nl.

Home | Algemene voorwaarden | Sitemap | Adverteren | Help & contact | Copyright 2003/2015 © Oldtimer Nederland